Машините се жолти, но... зошто?

Машините се жолти, но... зошто?

  • maquinaria
5 MIN

12 February, 2024

Во рамките на големиот број брендови на машини што постојат денес, голем е процентот од нив кои користат жолта боја за својата опрема. Поточно, приближно 3 од 4 машини ја имаат оваа боја. Ова е нешто што веќе го интернализиравме, и за луѓето кои работат во оваа индустрија и за оние надвор од неа. Репликите, играчките... секогаш се претставени со жолта боја. Но, зошто?
Caterpillar беше првиот производител на машини што користеше жолта боја за својата опрема, иако не секогаш ја има користено оваа боја. На пример, на почетокот на 20-от век, нивните машини беа сиви, главно затоа што најчесто се користеа за воени цели. Ова не се променило до 1931 година, кога решиле да почнат да користат жолта боја за да ги направат машините повидливи на патиштата и градилиштата. Она што започна како причина за видливост стана маркетиншка причина, бидејќи оваа повпечатлива боја му помогна на брендот да се истакне повеќе, а така беше и полесно да се поттикне втемелување на брендот во свеста на пошироката јавност. Во 1979 година американскиот бренд ја измени нијансата на жолтата за да ја направи попривлечна за јавноста и ја регистрираше законски како боја на брендот.

Културолошки и психолошки причини

Тежнееме да ја поврзуваме жолтата боја со градежните машини бидејќи со децении таа е доминантна боја во оваа индустрија. Оттука и културолошките причини зошто дури и багерите-играчки се жолти.
Од психолошка страна, пак, фактот што претпоставуваме дека машините се жолти значи дека ги игнорираме оние што не се, што се нарекува „селективна перцепција“, врз основа на принципот дека не можеме да ги обработиме сите информации што пристигнуваат истовремено и мора да прибегнеме кон „кратенки“ или пристрасност, за нашиот мозок да може да ги асимилира сите информации што ги прима.
Освен тоа, тежнееме да ги перципираме работите на начин што ги потврдува нашите минати искуства и очекувања, а од друга страна, пак, ги игнорираме оние што се во спротивност со нив.