Makineritw janw tw verdha, por… pwrse?

Makineritw janw tw verdha, por… pwrse?

  • maquinaria
5 MIN

12 February, 2024

Në mesin e kompanive të pajisjeve që operojnë në ditët e sotme, një numër i konsiderueshëm i tyre përdorin ngjyrën e verdhë për pajisjet e tyre. Afro 3 nga 4 pajisje janë ngjyrë e verdhë. Ky fakt është ngulitur psikologjikisht, për njerëzit që punojnë në këtë industri dhe ata jashtë kësaj industrie. Imitimet, lodrat… kanë gjithmonë ngjyrën e verdhë. Por përse?
Caterpillar ishte prodhuesi i parë i makinerive në botë i cili përdori ngjyrën e verdhë për pajisjet, pavarësisht se jo gjithmonë e përdornin këtë ngjyrë. Për shembull, në fund të shekullit të 20-të, makineritë e tyre kishin ngjyrë gri, kryesisht për faktin se ishin prodhuar për funksion të ushtrisë. Kjo gjë nuk ndryshoi deri në vitin 1931, kur ata nisën të përdornin ngjyrën e verdhë për t’i bërë më të dallueshme makineritë e tyre në rrugë apo kantierë ndërtimi. Çka nisi si një qëllim visibiliteti u kthye në taktikë marketing, teksa kjo ngjyrë e ndezur e ndihmoi markën të binte më shumë në sy dhe të shndërrohej në një kujtimnë mëndjen e klientëve. Në vitin 1979 marka amerikane modifikoi nuancat e verdhës për ta bërë më të pëlqyeshme për publikun dhe e regjistroi ligjërisht për t’u asociuar menjëherë me markën.

Arsyet kulturore dhe psikologjike

Ne jemi të predispozuar të lidhim ngjyrën e verdhë me makineritë e ndërtimit për shkak se për dekada me rradhë ka qenë ngjyra dominuese në industry. Kjo përbën dhe arsyen kulturore përse eskavatorët lodër janë gjithashtu të verdhë. 
Nga aspekti psikologjik, fakti që ne presupozojmë që makineritë janë të verdha na bën të anashkalojmë makineritë që nuk kanë këtë ngjyrë ose siç quhet ndryshe “perceptim selektiv”, bazuar në principin se nuk mund të procesojmë dot të gjithë informacionin i cili vjen njëkohësisht dhe duhet të mbështetemi tek zgjidhjet e shkurtra ose besimet, me qëllim që truri ynë të jetë në gjendje të përballojë të gjithë fluksin e informacionit që merr.
Për më tepër, jemi të predispozuar t’i perceptojmë gjërat në një mënyrë e cila konfirmon eksperiencat dhe pritshmëritë tona të shkuara, teksa injorojmë ato që i kundërshtojnë.